Politică De Confidențialitate Si Protecția Datelor Personale | SKVOT

POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE SI PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

 • Skvot este o platformă educațională care oferă cursuri și prelegeri online live în diverse domenii de afaceri. Înțelegem că vă pasă de interesele dvs. de confidențialitate și vă tratăm drepturile în mod responsabil. Această Politică de confidențialitate se aplică la utilizarea de către dvs. a Site-ului Skvot disponibil la adresa: https://skvot.ro (denumit în continuare „Site-ul”) și explică modul în care Skillab prelucrează Datele cu caracter personal obținute de la utilizatorii și clienții Site-ului.

  Prin utilizarea Site-ului nostru, prin trimiterea formularului de înregistrare de pe Site și prin citirea prezentei Politici (i) sunteți notificat de către Skillab cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal prin mijloacele și în scopurile subliniate aici; (ii) sunteți de acord cu prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în scopuri de contact și administrative. Vă puteți dezabona de la aceste comunicări sau vă puteți retrage consimțământul în orice moment, contactându-ne prin [email protected].

  Avem o responsabilitate continuă de a menține și actualiza procedurile noastre de prelucrare a datelor pentru a respecta cerințele legale și din motive de siguranță a confidențialității. Ar trebui să consultați această Politică în mod regulat, deoarece este posibil să fie nevoie să o modificăm din când în când. Utilizarea Site-ului și a serviciilor noastre după astfel de modificări este considerată ca fiind acceptarea de către dvs. a acestor modificări.

  Dacă nu sunteți de acord cu prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, vă rugăm să nu ne furnizați datele dvs. cu caracter personal prin intermediul acestui Site.

  Dacă aveți întrebări cu privire la această Politică sau la drepturile dvs. de confidențialitate, vă rugăm să contactați Responsabilul cu protecția datelor din Skillab („RPD”), după cum urmează:

  Stanislav Kovalenko
  E-MAIL: [email protected].

   

  RPD vă va furniza informațiile suplimentare necesare despre procedurile noastre de prelucrare a datelor și vă va ajuta să vă înțelegeți drepturile existente.

  1. Ce colectăm și cum le folosim

  Colectăm numai informațiile despre dvs. care ne sunt necesare pentru a vă permite să utilizați Site-ul și să ne furnizați serviciile și numai în măsura în care acest lucru este specificat în această Politică.

  1.1. Informații pe care le obținem de la dvs.

  Exemple de date cu caracter personal pe care le putem colecta de la dvs. sunt următoarele:

  • nume și prenume;
  • o evidență a comunicării
  • e-mail
  • numărul de telefon și
  • locație

  Atunci când ne contactați prin intermediul formularului de cerere, păstrăm o înregistrare a comunicării dvs. pentru a ne ajuta să rezolvăm problemele cu care v-ați putea confrunta. Este posibil să folosim adresa dvs. de e-mail și numărul de telefon pentru a vă informa despre serviciile noastre, cum ar fi pentru a vă anunța despre modificările sau îmbunătățirile viitoare.

  1.2. Informații pe care le putem obține din utilizarea de către dvs. a Site-ului nostru

  Este posibil să colectăm următoarele informații despre dvs.:

  • informații despre dispozitivul (dispozitivele) dvs., în special modelul hardware, versiunea sistemului informatic și informații despre rețeaua mobilă;
  • informații de conectare, cum ar fi detalii privind modul în care utilizați site-ul nostru , informații de căutare, adresa de protocol de internet și module cookie.

  „Modulele cookie” pot fi utilizate de noi pentru a ne ajuta să gestionăm Site-ul și pentru a vă oferi funcționalitate și mesaje personalizate. Vă rugăm să consultați Politica noastră privind modulele cookie https://skvot.ro/cookies pentru mai multe informații despre modulele cookie și să utilizați instrumentul nostru privind modulele cookie pentru a vă alege preferințele.

  1.3. Prelucrarea informațiilor obținute de la terți

  Skillab poate colecta ocazional date personale despre dvs. de la terți. În special, atunci când serviciile noastre educaționale sunt comandate și plătite de către Angajatorul dvs. și/sau asociația dvs. profesională. De asemenea, este posibil să colectăm datele dvs. cu caracter personal de pe o platformă/Site terță parte dacă furnizați un link relevant către profilul dvs. în cursul înregistrării (de exemplu, Facebook, LinkedIn etc.).

  Skillab poate, de asemenea, să colecteze informații despre clienții potențiali de la terți pentru a califica cererea pentru serviciile noastre pe piață și pentru a ne ajusta strategia de marketing. Astfel de informații colectate sunt date neidentificabile (de exemplu, vârsta, industria, grupuri de țări etc.) și nu sunt tratate ca date cu caracter personal.

  1.4. Prelucrarea Datelor cu caracter personal ale copiilor

  Acest Website nu se adresează copiilor cu vârsta sub 16 ani și nu colectează cu bună știință niciun fel de informații de identificare personală de la copii cu vârsta sub 16 ani.

  1.5. Prelucrarea unor categorii speciale de date

  Skillab nu colectează prin intermediul acestui Site date privind originea rasială sau etnică, opiniile politice, convingerile religioase sau filozofice, apartenența sindicală, date genetice, biometrice, de sănătate sau date privind viața sexuală sau orientarea sexuală a unei persoane fizice.

  2. Scopurile prelucrării

  Utilizăm toate datele dvs. cu caracter personal numai în scopurile specificate mai jos:

  • pentru a înregistra utilizatorul pe Site-ul, a crea un cont personal și a oferi acces la toate serviciile Site-ului oferite de Skillab, inclusiv, dar fără a se limita la evenimentele noastre educaționale online, la cursuri și la instruiri;
  • pentru a întreține site-ul nostru, interfața platformei aplicate serviciilor noastre, pentru a oferi serviciile pe care ni le solicitați sau de care credem că ați putea fi interesat;
  • pentru a stabili și a menține comunicarea între Skillab și utilizator în vederea consilierii cu privire la servicii, a furnizării de asistență tehnică asociată cu utilizarea Site-ului, dacă este cazul, și a îndeplinirii cererilor utilizatorului/clientului;
  • pentru a ne îndeplini obligațiile și a furniza servicii în conformitate cu https://skvot.ro/terms
  • pentru a îmbunătăți calitatea serviciilor Skillab pentru clienții și utilizatorii Site-ului;
  • pentru a solicita feedback-ul dvs.;
  • pentru a efectua chestionare și sondaje și a oferi produse și servicii mai bune clienților și utilizatorilor finali. Completarea oricăror chestionare este voluntară;
  • pentru a înțelege mai multe despre dvs., astfel încât să putem personaliza buletinele informative în funcție de preferințele dvs. (de exemplu, să vă permită să solicitați informații specifice despre produse și servicii care să fie incluse în aceste buletine informative);
  • scopuri de marketing;
  • pentru orice alte scopuri dezvăluite în momentul în care colectăm informațiile dvs.;
  • pentru a face publicitate serviciilor Skillab către utilizatori și clienți prin intermediul comunicărilor prin e-mail și telefonice, inclusiv prin publicarea de buletine informative, actualizări, alte materiale de marketing, solicitând feedback-ul dvs. și desfășurarea de campanii de marketing.

  Puteți renunța la primirea de conținut promoțional urmând instrucțiunile conținute în fiecare comunicare pe care v-o trimitem sau contactându-ne la [email protected].

  Skillab poate prelucra datele dvs. cu caracter personal în scopuri legale limitate, la cererea autorităților (de exemplu, mandat de percheziție, citație, statut sau hotărâre judecătorească etc.) și/sau pentru a vă îndeplini drepturile Persoanei vizate (de exemplu, dreptul de acces, ștergere etc.).

  În cazul în care scopul prelucrării va fi schimbat într-un scop contradictoriu, vom obține un consimțământ suplimentar din partea dvs.

  3. Securitate

  Skillab aplică măsuri de protecție fizică, administrativă și tehnică pentru a proteja Datele cu caracter personal transmise prin utilizarea Site-ului, în conformitate cu toată legislația aplicabilă, inclusiv GPDR. Skillab oferă acces Angajaților noștri numai în funcție de necesitate pentru a furniza și îmbunătăți serviciile noastre pentru clienți. Dacă doriți să aflați mai multe despre măsurile de securitate ale Skillab, vă rugăm să contactați RPD-ul nostru.

  4. Principii de prelucrare

  Prelucrăm datele dvs. cu caracter personal în conformitate cu toate cerințele legilor aplicabile, inclusiv RGPD, și pe baza următoarelor principii de corectitudine și legalitate:

  4.1. Corectitudine, legalitate și transparență

  Prelucrăm datele dvs. cu caracter personal numai după ce am obținut consimțământul dvs. pentru prelucrare și pentru un scop specific determinat, cu excepția cazului în care legea prevede în mod expres altceva. Prelucrăm datele dvs. cu caracter personal în mod corect și transparent și numai cu știința dvs. și cu respectarea drepturilor care v-au fost acordate. Skillab are proceduri clare privind prelucrarea datelor cu caracter personal bazate pe legalitate.

  4.2. Limitarea scopului

  Datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate numai în scopurile enumerate aici și numai de către acei Angajați Skillab care trebuie să fie implicați în operațiunile de prelucrare pentru a îndeplini aceste scopuri. Modificările ulterioare ale scopului sunt posibile doar într-o măsură limitată și necesită o justificare și consimțământul dvs. suplimentar.

  Vă vom cere consimțământul înainte de a utiliza informațiile în alte scopuri decât cele stabilite aici.

  4.3. Minimizarea datelor

  Colectăm și prelucrăm datele dvs. cu caracter personal numai dacă sunt necesare pentru atingerea scopurilor de prelucrare a acestora. Nu păstrăm datele dvs. cu caracter personal mai mult timp decât este necesar pentru a atinge scopurile relevante.

  4.4. Precizie

  Datele cu caracter personal trebuie să fie exacte și, dacă este necesar, actualizate. Ne asigurăm că datele dvs., atunci când sunt inexacte sau incomplete, sunt șterse sau corectate în cel mai scurt timp posibil.

  4.5. Limitarea stocării

  Skillab stochează datele dvs. limitate în timp și în domeniu la un nivel adecvat și necesar pentru a îndeplini scopurile prelucrării descrise în prezenta Politică și în https://skvot.ro/terms. De asemenea, vom păstra datele dvs. cu caracter personal în măsura în care este necesar pentru a respecta obligațiile noastre legale. Prin urmare, am specificat perioade limitate pentru stocarea datelor cu caracter personal.

  4.6. Integritate și confidențialitate

  Recunoaștem că datele cu caracter personal fac obiectul secretului de date. Skillab securizează datele dvs. cu caracter personal prin măsuri organizatorice și tehnice adecvate pentru a preveni accesul neautorizat, prelucrarea sau distribuirea ilegală, precum și pierderea, modificarea sau distrugerea accidentală.

  4.7. Responsabilitate

  Vom fi responsabili și vom putea demonstra respectarea celor șase principii de protecție a datelor menționate mai sus și vom fi capabili să demonstrăm că le respectăm.

  5. Cum prelucrăm datele dvs. cu caracter personal

  Putem prelucra datele dvs. prin colectare, înregistrare, organizare, stocare, utilizare, structurare, adaptare sau modificare, recuperare, consultare, dezvăluire prin transmitere, diseminare sau punere la dispoziție în alt mod, aliniere sau combinare, restricționare și ștergere sau distrugere.

  Transferăm datele dvs. cu caracter personal în afara Spațiului Economic European numai dacă este necesar și în scopurile descrise în această Politică, cu condiția asigurării rezonabile că drepturile și libertățile dvs. în calitate de Persoană vizată sunt protejate și că sunteți informat cu privire la un astfel de transfer.

  Nu vindem și nu vom vinde datele dvs. cu caracter personal unor terțe părți.

  Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal depinde de Datele cu caracter personal și de modul de prelucrare aplicat. În mod normal, Skillab colectează de la dvs. doar:

  • în cazul în care avem consimțământul dvs. în acest sens;
  • în cazul în care avem nevoie de Datele cu caracter personal pentru a executa un contract cu dvs.;
  • în cazul în care prelucrarea este în interesul nostru legitim și aceste interese nu prevalează asupra intereselor dvs. privind protecția datelor sau asupra drepturilor și libertăților fundamentale; sau
  • în cazul în care Skillab are o obligație legală de a colecta și prelucra datele dvs. cu caracter personal.

  6. Unde stocăm datele dvs. cu caracter personal

  Odată ce am primit informațiile dvs., vom utiliza toate procedurile și măsurile de securitate rezonabile pentru a evita accesul neautorizat, pierderea, divulgarea sau modificarea neautorizată a datelor primite. Datele dvs. cu caracter personal colectate de noi sunt stocate în sistemele de tehnologie a informației deținute și operate de Skillab și în sisteme cloud. Toate informațiile pe care le furnizați către Skillab sunt stocate pe servere securizate. Vă rugăm să contactați RPD-ul nostru la [email protected] dacă doriți să aflați mai multe despre soluțiile de stocare.

  7. Dezvăluirea informațiilor dvs.

  Prin accesarea sau utilizarea site-ului web sau prin furnizarea de informații în alt mod, sunteți de acord cu procesarea și transferul de informații în și către alte țări și teritorii, care pot avea legi privind confidențialitatea diferite de țara dvs. de reședință. Vă rugăm să rețineți că unii dintre destinatarii datelor dumneavoastră cu caracter personal la care se face referire mai sus pot avea sediul în țări din afara Uniunii Europene ale căror legi pot să nu ofere același nivel de protecție a datelor. În astfel de cazuri, ne vom asigura că există măsuri de protecție adecvate pentru a vă proteja datele personale care respectă obligațiile noastre legale. Dacă destinatarul nu este membru al grupului de companii Skillab, garanția adecvată ar putea fi oferită prin semnarea unui acord de transfer de date cu destinatarul pe baza clauzelor contractuale standard aprobate de Comisia Europeană pentru transferurile de date cu caracter personal către țări terțe.

  De asemenea, putem partaja date personale cu terți, inclusiv după cum urmează:

  • Skillab. Este posibil să împărtășim datele dumneavoastră cu caracter personal cu companiile grupului Skillab care lucrează în numele nostru și care necesită acces la datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a-și desfășura activitatea, cum ar fi pentru a procesa facturarea, a oferi asistență clienților etc.
  • Furnizori, consultanți și alți furnizori de servicii: este posibil să împărtășim datele dumneavoastră cu caracter personal cu furnizori terți, consultanți și alți furnizori de servicii care lucrează în numele nostru și necesită acces la datele dumneavoastră personale pentru a-și desfășura activitatea, cum ar fi pentru a procesa facturarea, a oferi asistență clienților etc. Acești furnizori de servicii sunt autorizați să vă utilizeze datele personale numai dacă este necesar pentru a furniza servicii către Skillab.

  În unele cazuri, este posibil să împărtășim informațiile dvs. cu furnizori terți pentru a înțelege care zone și caracteristici ale site-ului sunt cele mai populare și/sau pentru a îmbunătăți eficiența generală a site-ului și a caracteristicilor acestuia.

  • Cont corporativ: dacă sunteți un utilizator individual înregistrat și domeniul adresei de e-mail principale asociate contului dvs. corporativ este deținut de angajatorul dvs. și v-a fost atribuit ca angajat al organizației respective și o astfel de organizație dorește să creeze un cont corporativ, atunci anumite informații referitoare la utilizarea anterioară a contului dumneavoastră individual pot deveni accesibile administratorului organizației respective, inclusiv adresa dumneavoastră de e-mail.
  • Respectarea legilor: putem dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal unei terțe părți dacă (a) considerăm că dezvăluirea este necesară în mod rezonabil pentru a respecta orice lege, reglementare, proces legal sau cerere guvernamentală aplicabilă, (b) pentru a ne pune în aplicare acordurile, politicile și termenii și condițiile / acordul utilizatorului, (c) pentru a proteja securitatea sau integritatea site-ului web, (d) pentru a proteja Skillab, clienții noștri sau publicul împotriva vătămării sau activităților ilegale, (e) pentru a răspunde la o urgență în care credem cu buna-credință, ne cere să dezvăluim informații pentru a ajuta la prevenirea decesului sau a vătămării corporale grave a oricărei persoane.
  • Date agregate sau anonimizate: De asemenea, putem partaja informații agregate sau anonimizate cu terțe părți care nu vă identifică în mod direct.

  Nu dezvăluim în mod intenționat nicio informație despre dvs. către o terță parte fără a primi consimțământul dvs. Cu toate acestea, vom dezvălui informații specifice despre dvs. dacă este necesar în legătură cu serviciile care vă sunt furnizate sau pentru a ne conforma cu orice procedură legală valabilă, inclusiv, de exemplu, un mandat de percheziție, o citație, un statut, o hotărâre judecătorească, o notificare de încălcare a securității datelor și/sau altă cooperare cu autoritățile de aplicare a legii.

  Este posibil ca pe Internet comunicațiile să nu fie sigure. Trebuie să știți că utilizarea computerului poate fi monitorizată de către terți, cum ar fi administratorii de rețea, Angajatorii etc. și, prin urmare, nu putem garanta securitatea informațiilor pe care le postați online. Dezvăluiți toate informațiile online pe propriul risc.

  8. Conținut/link-uri furnizate de terți

  Pe site-ul nostru veți găsi conținut și produse ale altor societăți sau organizații și/sau link-uri către site-urile și serviciile furnizorilor noștri, ale licențiatorilor sau ale altor părți terțe. Noi nu controlăm aceste site-uri. Fiecare astfel de terță parte este singura responsabilă pentru respectarea legilor, regulilor și reglementărilor aplicabile activității sale și funcționării site-ului său.

  Nu suntem responsabili pentru practicile de confidențialitate, conținutul sau conformitatea legală și de reglementare a acestor site-uri sau a proprietarilor și operatorilor acestora. Aceste site-uri și servicii pot avea propriile politici de confidențialitate și politici de servicii pentru clienți sau nu au nicio politică (politici).

  Vă încurajăm să consultați politicile de confidențialitate ale oricărui site terț înainte de a le furniza informațiile dvs.

  9. Drepturile Persoanelor vizate

  Vă oferim drepturile de protecție a datelor prevăzute de legile Uniunii Europene, în special de RGPD, și de legile naționale relevante. Aveți, de exemplu, următoarele drepturi.

  • dreptul de a obține orice informații despre datele cu caracter personal prelucrate în termen de o lună;
  • dreptul de a avea acces la datele dvs. cu caracter personal;
  • dreptul de a corecta sau de a șterge datele dvs. cu caracter personal;
  • dreptul de a fi informat cu privire la orice rectificare sau ștergere a datelor cu caracter personal, restricționarea prelucrării și destinatarii datelor cu caracter personal;
  • dreptul de a vă opune prelucrării datelor dvs. cu caracter personal;
  • dreptul la portabilitatea datelor;
  • dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe o prelucrare automată;
  • dreptul de a depune o plângere la o autoritate de protecție a datelor.

  Vă puteți exercita aceste drepturi contactând RPD la următoarele detalii de contact:

  RPD: Stanislav Kovalenko

  E-mail: [email protected].

  Pentru mai multe informații despre drepturile dvs. și despre măsurile de protecție a datelor de la Skillab, vă rugăm să contactați RPD-ul nostru.